Thẻ bảo hành toàn sẽ được cung cấp trong camera hành trình IROAD

Thẻ bảo hành mới sẽ được cung cấp từ tháng 9 trở đi cho camera hành trình IROAD.

Thẻ bảo hành mới sẽ được cung cấp từ tháng 9 trở đi cho máy ảnh trong xe.
Vui lòng viết chữ ký của bạn và đọc các điều khoản và điều kiện

Ứng dụng IROAD

Ứng dụng IROAD

Thẻ bảo hành toàn cầu

Thẻ bảo hành toàn cầu IROAD

Thẻ bảo hành toàn cầu IROAD

  • IROAD chỉ cung cấp tính tự chủ cho việc bán EPGlobal toàn cầu, EPGlobal đảm bảo chất lượng của mặt hàng được mua và dịch vụ sau bán hàng của mặt hàng
  • Bảo hành của sản phẩm camera hành trình chỉ có thể được đảm bảo bằng Thẻ bảo hành có chữ ký của người phân phối.
  • Số bảo hành được đăng ký để phân phối và nhà sản xuất. Chuyển và cho vay thẻ cho người khác bị hạn chế nghiêm ngặt.
  • Bảo hành của mặt hàng đã mua có số sê-ri và số được lưu trên cơ sở dữ liệu của chúng tôi để tham khảo trong tương lai. Bảo hành được bảo hành dựa trên chính sách bảo hành của IROAD, và các điều khoản và điều kiện bảo hành được trình bày trên trang web chính thức.
  • Dịch vụ bảo hành không thể có sẵn trong mọi trường hợp thẻ bị mất.

VIỆT NAM-Thẻ bảo hành mới

Camera hành trình IROAD

Camera hành trình IROAD

  • Corvit International PTE. LTD. đảm bảo chất lượng của mặt hàng đã mua và dịch vụ sau bán hàng trên mặt hàng đó.
  • Thẻ chỉ có thể được sử dụng khi có thông tin chính xác.
  • Chỉ những thành viên đã ký mới có thể sử dụng thẻ này và việc chuyển và thuê thẻ cho người khác là không được phép.
  • Bảo hành của mặt hàng đã mua có số sê-ri và số được lưu trên cơ sở dữ liệu của chúng tôi để tham khảo trong tương lai. Phạm vi bảo hành dựa trên chính sách bảo hành của Corvit International PTE. LTD. và các điều khoản và điều kiện bảo hành được thể hiện trên trang web chính thức.
  • Không có dịch vụ sau bán hàng sẽ được cung cấp trong trường hợp thẻ bị mất.

Đây là những thẻ bảo hành toàn cầu của hãng nên các bạn mất thẻ vẫn có thể bảo hành tại tất cả những đại lý chính hãng của Camera hành trình Hàn Quốc IROAD trên toàn quốc!

Comment Form

HN: 0971 163 999
SG: 0966 424 678