Làm thế nào để kết nối điện thoại của bạn với camera hành trình IROAD?

Bạn muốn kết nối thiết bị di động của bạn với máy quay Camera hành trình IROAD của bạn? sau đó làm theo các bước đơn giản sau:

Cách kết nối điện thoại với camera hành trình IROAD

Cách kết nối điện thoại với camera hành trình IROAD

  1. Bật nguồn Wi-Fi trên camera hành trình IROAD của bạn
  2. Bật Wi-Fi trên thiết bị di động của bạn
  3. Kết nối với IROAD X9_XXXX (Mật khẩu: qwertyuiop)
  4. Sau khi kết nối với Wi-Fi, nhấn nút Đăng ký (Hiển thị trong video)
  5. Mở ứng dụng IROAD và thêm thiết bị
  6. Chọn thiết bị khi thiết bị đã được tìm kiếm
  7. Kết nối với thiết bị

Lưu ý : Đảm bảo rằng dữ liệu di động và VPN đã được tắt cho các thiết bị Android.

Nếu bạn vẫn không thể kết nối, vui lòng bật chế độ Máy bay / Chuyến bay và lặp lại các bước.

Nhập mật khẩu

Nhập mật khẩu

Comment Form

HN: 0971 163 999
SG: 0966 424 678