Khả năng quay video lấy nét biển số trên camera hành trình